Wyszukaj na stronie

Implanty zębów - Wskazania i przeciwskazania

korony porcelanowe Wrocław

Wskazania do wszczepienia implantów:

 • zarówno pojedyncze, jak i rozległe braki zębowe,
 • całkowite bezzębie szczęki lub żuchwy,
 • brak zawiązka/zawiązków zębów stałych,
 • nietolerowanie tradycyjnych protez wyjmowanych,

Przeciwwskazania do wszczepienia implantów:

bezwzględne
(wykluczające możliwość leczenia implantologicznego)
względne
(podlegające konsultacji indywidualnej oceny stopnia ryzyka)
 • ciężkie choroby ogólnoustrojowe (m. in. nowotwór, nieustabilizowana cukrzyca, spowolnione gojenie ran, osteoporoza, hemofilia, reumatyzm, choroba Parkinsona, AIDS, alkoholizm),
 • radio-/chemioterapia,
 • choroby psychiczne,
 • zła higiena jamy ustnej, brak możliwości poprawy
 • brak miejsca w zwarciu (między zębami górnymi i dolnymi) na wykonanie przyszłej korony protetycznej na implancie,
 • ciąża,
 • nałogowe palenie tytoniu,
 • nieleczone wady zgryzu (uniemożliwiające prawidłową implantację lub odbudowę protetyczną),
 • niedostateczną ilość kości w miejscu planowanego wszczepu,
 • niewystarczająca do umieszczenia implantów wysokość lub szerokość wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy,
 • niezakooczony okres wzrostu (wiek poniżej 16 lat).