Wyszukaj na stronie

Implanty zębów - Lecznie

Leczenie

implanty zębów Wrocław

Leczenie implantologiczne składa się z 3 zasadniczych etapów:

Krok I - Etap diagnostyki i planowania leczenia

Na tym etapie dokładnie zbadamy ogólny stan Państwa zdrowia i stan uzębienia. Porozmawiamy o Państwa oczekiwaniach i przeanalizujemy szereg możliwych do zastosowania wariantów leczenia.

Wywiad ogólnomedyczny

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad ogólnomedyczny, aby uzyskać informacje na temat:

 • ogólnego stanu zdrowia,
 • przyjmowanych leków,
 • nałogów (głównie palenie tytoniu),
 • Państwa oczekiwań wobec leczenia implantologicznego.

Badanie lekarskie

Następnym krokiem jest dokładne badanie kliniczne jamy ustnej pacjenta:

 • tkanek miękkich,
 • zębów – ich stanu i ustawienia,
 • obszarów bezzębnych - szczególnie miejsca przyszłego wszczepu implantu.

Rozważamy konieczność leczenia ortodontycznego jako poprzedzającego leczenie implantologiczne.

Diagnostyka radiologiczna i tomografia komputerowa

W ramach badań diagnostycznych należy wykonać panoramiczne cyfrowe zdjęcie RTG, na podstawie którego oceniamy:

 • ilość i jakość kości w miejscu planowanej implantacji,
 • stan zębów sąsiednich,
 • rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących ograniczać nam pracę z implantami (m.in. położenie dna jamy nosowej, zatok szczękowych, położenie kanału nerwu zębodołowego dolnego czy otworu bródkowego).

W razie zdiagnozowania niewystarczającej ilości tkanki kostnej dla podtrzymania i stabilizacji implantu, należy najpierw odbudować utraconą kość. Zabieg implantacji może wówczas być poprzedzony np. zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej, sterowanej regeneracji kości lub inną procedurą chirurgiczną niezbędną w danym przypadku.

 


Krok 2 - Etap chirurgiczny (Implantacja)

stomatologia estetyczna wrocław

W drugim etapie chirurg umieszcza w kości implant. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa od 30 do 120 min w zależności od ilości implantów i zabiegów dodatkowych.

Umieszczone w kości implanty zostają całkowicie przykryte błoną śluzową i żadna ich część nie jest widoczna w jamie ustnej, a pacjent na czas wygajania się implantu (proces osteointegracji) użytkuje tymczasowe uzupełnienie protetyczne.

Po 7-14 dniach następuje zdjęcie szwów. Integracja wszczepu z kością następuje w ciągu 3-6 miesięcy. Po tym okresie przeprowadza się kolejny zabieg polegający na odsłonięciu implantów i założeniu śrub gojących.


Krok 3 - Etap protetyczny (Implantoprotetyka)

korony porcelanowe Wrocław

Po wygojeniu się tkanek wokół śrub gojących lekarz pobiera wyciski i we współpracy z pracownią protetyczną zostaje wykonane odpowiednie uzupełnienie protetyczne:

 • korony protetyczne,
 • mosty uzupełniające częściowe braki uzębienia,
 • uzupełnienia stałe całkowitych braków zębowych,
 • mosty przykręcane lub cementowane na implantach,
 • uzupełnienia ruchome całkowitych braków zębowych - protezy całkowite typu overdenture.

Najprostsza odbudowa protetyczna na implancie składa się dwóch części:

 • łącznika, który jest umieszczona w implancie i stanowi tzw. filar do osadzenia uzupełnienia protetycznego oraz
 • korony protetycznej.

Na tym etapie leczenie implantologiczne jest zakończone, a jego rezultatem jest lepszy wygląd i uczucie posiadania własnych, zdrowych zębów.