Wyszukaj na stronie

Implanty zębów

implanty Wrocław

Stomatologiczne implanty zębów Wrocław

Implantologia to w chwili obecnej najnowocześniejsza metoda przywracania pięknego uśmiechu w przypadku utraty zębów.

Implant dentystyczny jest jedynym rozwiązaniem w stomatologii, który nie maskuje braki zębów, a odtwarza je - w pełni przywracając funkcję i naturalny wygląd.

implanty zębów Wrocław

Implanty to niewielkie tytanowe śruby umieszczane w kości szczęk, w miejscu korzeni utraconych zębów, tworząc tym samym podbudowę dla nowej korony zęba, która na stałe zostaje na nim osadzona. Tytan jest metalem obojętnym dla naszego organizmu i nie wywołuje wpływu na nasze zdrowie.

Podstawowe korzyści z zastosowania implantów:

 • przywracają estetykę uśmiechu, możecie Państwo rozmawiać i śmiać się bez skrępowania,
 • poprawiają komfort fizyczny i psychiczny
  • są mocno zakorzenione i zachowują się jak własne, naturalne zęby,
  • odtwarzają pełne funkcje brakujących zębów
  • eliminują dyskomfort związany z zastosowaniem protez ruchomych,
  • nie wymagają zastosowania klejów protetycznych,
  • nie zmuszają do ograniczeń w spożywaniu różnorodnych pokarmów,
 • odbudowują luki w uzębieniu bez konieczności oszlifowania zębów sąsiadujących, co jest niezbędne przy zastosowania innych rozwiązań protetycznych (np. mosty),
 • poprawiają wygląd uzębienia i twarzy
  • zapobiegają zanikowi kości,
  • przywracają naturalny kontur dziąseł,
  • pozwalają na odmłodzenie twarzy poprzez podparcie warg i policzków.

korony porcelanowe Wrocław

Wskazania do wszczepienia implantów:

 • zarówno pojedyncze, jak i rozległe braki zębowe,
 • całkowite bezzębie szczęki lub żuchwy,
 • brak zawiązka/zawiązków zębów stałych,
 • nietolerowanie tradycyjnych protez wyjmowanych,

Przeciwwskazania do wszczepienia implantów:

bezwzględne
(wykluczające możliwość leczenia implantologicznego)
względne
(podlegające konsultacji indywidualnej oceny stopnia ryzyka)
 • ciężkie choroby ogólnoustrojowe (m. in. nowotwór, nieustabilizowana cukrzyca, spowolnione gojenie ran, osteoporoza, hemofilia, reumatyzm, choroba Parkinsona, AIDS, alkoholizm),
 • radio-/chemioterapia,
 • choroby psychiczne,
 • zła higiena jamy ustnej, brak możliwości poprawy
 • brak miejsca w zwarciu (między zębami górnymi i dolnymi) na wykonanie przyszłej korony protetycznej na implancie,
 • ciąża,
 • nałogowe palenie tytoniu,
 • nieleczone wady zgryzu (uniemożliwiające prawidłową implantację lub odbudowę protetyczną),
 • niedostateczną ilość kości w miejscu planowanego wszczepu,
 • niewystarczająca do umieszczenia implantów wysokość lub szerokość wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy,
 • niezakooczony okres wzrostu (wiek poniżej 16 lat).

Leczenie

implanty zębów Wrocław

Leczenie implantologiczne składa się z 3 zasadniczych etapów:

Krok I - Etap diagnostyki i planowania leczenia

Na tym etapie dokładnie zbadamy ogólny stan Państwa zdrowia i stan uzębienia. Porozmawiamy o Państwa oczekiwaniach i przeanalizujemy szereg możliwych do zastosowania wariantów leczenia.

Wywiad ogólnomedyczny

Na pierwszej wizycie konsultacyjnej lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad ogólnomedyczny, aby uzyskać informacje na temat:

 • ogólnego stanu zdrowia,
 • przyjmowanych leków,
 • nałogów (głównie palenie tytoniu),
 • Państwa oczekiwań wobec leczenia implantologicznego.

Badanie lekarskie

Następnym krokiem jest dokładne badanie kliniczne jamy ustnej pacjenta:

 • tkanek miękkich,
 • zębów – ich stanu i ustawienia,
 • obszarów bezzębnych - szczególnie miejsca przyszłego wszczepu implantu.

Rozważamy konieczność leczenia ortodontycznego jako poprzedzającego leczenie implantologiczne.

Diagnostyka radiologiczna i tomografia komputerowa

W ramach badań diagnostycznych należy wykonać panoramiczne cyfrowe zdjęcie RTG, na podstawie którego oceniamy:

 • ilość i jakość kości w miejscu planowanej implantacji,
 • stan zębów sąsiednich,
 • rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących ograniczać nam pracę z implantami (m.in. położenie dna jamy nosowej, zatok szczękowych, położenie kanału nerwu zębodołowego dolnego czy otworu bródkowego).

W razie zdiagnozowania niewystarczającej ilości tkanki kostnej dla podtrzymania i stabilizacji implantu, należy najpierw odbudować utraconą kość. Zabieg implantacji może wówczas być poprzedzony np. zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej, sterowanej regeneracji kości lub inną procedurą chirurgiczną niezbędną w danym przypadku.

 


Krok 2 - Etap chirurgiczny (Implantacja)

stomatologia estetyczna wrocław

W drugim etapie chirurg umieszcza w kości implant. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa od 30 do 120 min w zależności od ilości implantów i zabiegów dodatkowych.

Umieszczone w kości implanty zostają całkowicie przykryte błoną śluzową i żadna ich część nie jest widoczna w jamie ustnej, a pacjent na czas wygajania się implantu (proces osteointegracji) użytkuje tymczasowe uzupełnienie protetyczne.

Po 7-14 dniach następuje zdjęcie szwów. Integracja wszczepu z kością następuje w ciągu 3-6 miesięcy. Po tym okresie przeprowadza się kolejny zabieg polegający na odsłonięciu implantów i założeniu śrub gojących.


Krok 3 - Etap protetyczny (Implantoprotetyka)

korony porcelanowe Wrocław

Po wygojeniu się tkanek wokół śrub gojących lekarz pobiera wyciski i we współpracy z pracownią protetyczną zostaje wykonane odpowiednie uzupełnienie protetyczne:

 • korony protetyczne,
 • mosty uzupełniające częściowe braki uzębienia,
 • uzupełnienia stałe całkowitych braków zębowych,
 • mosty przykręcane lub cementowane na implantach,
 • uzupełnienia ruchome całkowitych braków zębowych - protezy całkowite typu overdenture.

Najprostsza odbudowa protetyczna na implancie składa się dwóch części:

 • łącznika, który jest umieszczona w implancie i stanowi tzw. filar do osadzenia uzupełnienia protetycznego oraz
 • korony protetycznej.

Na tym etapie leczenie implantologiczne jest zakończone, a jego rezultatem jest lepszy wygląd i uczucie posiadania własnych, zdrowych zębów.

 


implanty zębów Wrocław

Zalecenia pozabiegowe

Po zabiegu implantacji pacjent winien się ściśle stosować do zaleceń lekarza:

 • przyjmować antybiotyki i środki przeciwbólowe wg. zaleceń lekarza,
 • stosować zimne okłady w początkowym okresie pozabiegowym,
 • powstrzymywać się od spożywania pokarmów i płynów 2h po zabiegu,
 • do momentu usunięcia szwów należy podczas szczotkowania zębów omijać okolicę operowaną; aby zapobiec odkładaniu się płytki nazębnej zalecamy stosowanie płynów do płukania jamy ustnej zawierających 0,1 % chlorheksydyny - Corsodyl, Eludril
 • po ok. 7-14 dniach zaleca się stosować specjalną miękką szczoteczkę pozabiegową i zachować szczególną ostrożności w pobliżu rany,
 • stosować tak zwaną miękką dietę (unikać twardych pokarmów),
 • unikać gorących pokarmów i napojów,
 • rozgryzać pokarmy stroną przeciwną do operowanej,
 • unikać wysiłku fizycznego w okresie wyznaczonym przez lekarza,
 • uczęszczać na wizyty kontrolne (wg. zaleceń lekarza),
 • powstrzymać się od palenia i spożywania alkoholu przez kilka dni po zabiegu,
 • nie korzystać z sauny, solarium itp.
 • zdjęcie szwów następuje 7-14 dni po zabiegu

Regularna i dokładna higiena jamy ustnej pozwoli państwu cieszyć się implantami przez długie lata!


O implanty zębowe należy dbać tak samo, jak o własne zęby. Są one osadzone w jamie ustnej, gdzie warunki są zmienne (zmiany fizjologiczne następujące wraz z wiekiem, schorzenia ogólnoustrojowe i inne). Dlatego bardzo ważne są wizyty kontrolne po zakończonym leczeniu:

 • w 1 miesiącu,
 • po 3 miesiącach,
 • stałe co 6 miesięcy połączone z profesjonalnymi zabiegami higienizacyjnymi.