Wyszukaj na stronie

Rękojmia (Gwarancja)

gabinet stomatologiczny wrocław

W trosce o dobro naszych pacjentów gwarantujemy, iż wszystkie zabiegi przeprowadzanie w naszym gabinecie, wykonane będą z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą naszych lekarzy stomatologów, przy wykorzystaniu możliwie najlepszych materiałów i najnowszych osiągnięć stomatologii.

Na wykonane w naszym gabinecie usługi stomatologiczne udzielamy rękojmi.

Czas trwania rękojmi:

 • wypełnienia – 24 miesiące
 • usłui protetycznych poza protezami – 36 miesięcy
 • protez zębowych – 24 miesiące

Uzyskanie rękojmi jest możliwe z dniem zakończenia leczenia zaplanowanego przez lekarza.

 

 

 

Warunki zachowania rękojmi

Warunkiem zachowania rękojmi są:

 • doprowadzenie do końca pierwotnie zaplanowanego z pacjentem leczenia,
 • utrzymywanie należytej higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
 • stosowanie się do zaleceń lekarza dotyczących higieny, zasad użytkowania i przechowywania protez,
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w gabinecie co najmniej raz na 6 miesięcy – a w przypadku dzieci raz na 3-4 miesiące.

Wizyty kontrolne w przypadku prac protetycznych, niektórych zabiegów chirurgicznych winny się odbywać w 2 tygodniu po zabiegu - po 1 miesiącu - po 3 miesiącach, a następnie standardowe wizyty co 6 miesięcy.

Utrata prawa rękojmi

Utrata prawa rękojmi następuje w przypadku:

 • samodzielnego dokonywania korekt, przeróbek i napraw uzupełnień protetycznych,
 • uszkodzenie uzupełnień przez czynniki zewnętrzne mechaniczne (np. wypadek),
 • uszkodzeń protez poza jamą ustną,
 • bruksizmu (zgrzytania zębami),
 • fizjologicznego zaniku kości, zmian zapalnych w przyzębiu oraz w przypadku innych schorzeń mających niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby pacjenta.

Rękojmia nie obejmuje

Prawo do rękojmi nie obejmuje:

 • prac tymczasowych jak np. korony tymczasowe czy protezy natychmiastowe,
 • prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku,
 • prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta,
 • leczenia endodontycznego, chirurgicznego i ortodontycznego.

W stosunku do zabiegów endodontycznych, chirurgicznych i ortodontycznych możemy zapewnić, iż przeprowadzimy je z należytą starannością, naszą najlepszą wiedzą i z wykorzystaniem najlepszych materiałów, sprzętu i osiągnięć współczesnej stomatologii.

Organizm ludzki jest jednak materią żywą i podlega ciągłym zmianom jak rozwój, choroba, proces starzenia się.

Lecząc chorego często działamy wbrew siłom natury, która w istocie rzeczy pierwotnie "wpędziła pacjenta w chorobę".

Tak, jak organizm ludzki w sposób niewiarygodny potrafi przeciwstawić się różnym chorobom, tak też może niestety nie być zdolnym do obrony przed różnymi chorobami, nawet jeśli jest wspomagany przez wysiłki najlepszych lekarzy.

Dlatego też niektóre zabiegi medyczne nie dają gwarancji dobrego funkcjonowania organizmu, ale pomagają choremu w zwalczaniu choroby, osiągnięciu maksymalnej poprawy stanu zdrowia i przewidywaniu następstw przebytych chorób.